Skip to contents

vsi_get_fs_prefixes() returns the list of prefixes for virtual file system handlers currently registered (e.g., "/vsimem/", "/vsicurl/", etc). Wrapper for VSIGetFileSystemsPrefixes() in the GDAL API.

Usage

vsi_get_fs_prefixes()

Value

Character vector containing prefixes of the virtual file system handlers.

Examples

vsi_get_fs_prefixes()
#> [1] "/vsiadls/"      "/vsiaz/"       "/vsiaz_streaming/"  
#> [4] "/vsicrypt/"      "/vsicurl/"      "/vsicurl_streaming/" 
#> [7] "/vsigs/"       "/vsigs_streaming/"  "/vsigzip/"      
#> [10] "/vsimem/"       "/vsioss/"       "/vsioss_streaming/" 
#> [13] "/vsis3/"       "/vsis3_streaming/"  "/vsisparse/"     
#> [16] "/vsistdin/"      "/vsistdout/"     "/vsistdout_redirect/"
#> [19] "/vsisubfile/"     "/vsiswift/"      "/vsiswift_streaming/"
#> [22] "/vsitar/"       "/vsiwebhdfs/"     "/vsizip/"